Тествай демо версия Запознайте се с възможностите на продукта.
Поискай оферта съобразена с Вашите нужди
Jul 1, 2011

Еврофинансиране чрез Microinvest

Стартира откритата процедура за кандидатсване за проекти „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията.“ Всички еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по ТЗ или ЗК могат да кандидатстват и да получат безвъзмездно финансиране от 75% при покупка на CRM или ERP системи, както и хардуера към тях. Ето няколко бързи факта относно процедурата:

Общият размер на публичните финансови средства по ОП „Конкурентоспособност“ ще бъде около 1.1 млрд. евро.

Минимален размер на помощта по един проект: няма

Максимален размер на помощта по един проект: 391 166 лв.

Размер на безвъзмездната финансова помощ: 75% от допустимите общи разходи

До скоро много от фирмите не отчитаха възможността за кандидатстване по ОП поради тежките административни изисквания. Въвеждането на  международно признати стандарти беше една от основните пречки и около 60% от фирмите отпаднаха на административно ниво. Поради тази причина, експертите от министерството на икономиката приложиха промени в условията на кандидатстване. Отпада задължителното въвеждане на стандарт и като цяло процедурите са значително олекотени.

Интересното в случая е това, че програмите са специализирани за компютърни системи и позволяват придобиването на широк набор решения. Възможно е финансиране за покупка на ERP система която организира и следи протичащите фирмени бизнес процеси. Използването на подобен софтуер позволява получаването на достатъчно добре синтезирана и подредена информация, която да спомогне за вземането на най-правилните управленски решения. Пример за модерна и гъвкава ERP система е Mago.Net. Това софтуерно решение е разработено от италианската компания Microarea и е широко разпространено в Италия и цяла Западна Европа. Системата е подходяща, както за малки и средни, така и за големи бизнес организации. Официален представител на Microarea  и внедрител на Mago.Net в България е Microinvest. . За по-малко от две години с това софтуерно решение вече работят 17 български предприятия с разнородни дейности и организационни структури.

За да се обхванат напълно процесите във Вашата организация предлагаме интеграция със SugarCRM софтуерна система, управляваща търговските и маркетингови процеси. Microinvest е официалният партньор на американската компания SugarCRM Inc за страната ни. С този софтуерен продукт работят над 50 000 организации от цял свят. Нашият CRM екип има внедрени над 40 проекта в България, поддържме българска локализация на SugarCRM и предлагме услуги свързани с внедряване на продукта, обучение, доработки и интеграция с други софтуерни решения.

Microinvest работи с водещите консултантски компании в България и можете да се обърнете към нас за детайлна информация относно софтуерните продукти.

.

 

 

© Copyright Microinvest, 2022