Тествай демо версия Запознайте се с възможностите на продукта.
Поискай оферта съобразена с Вашите нужди

Новини

Jun 7, 2011

5 начина да спечелим, внедрявайки SugarCRM

Внедряването на Sugar CRM ще направи бизнеса Ви по-конкурентноспособен и по-доходен, тъй като ще използвате ресурсите си по-ефикасно.  Някои от начините за увеличаване на Вашите приходи чрез интеграцията на Sugar CRM...
May 28, 2011

Интегрирането на CRM система увеличава приходите на Вашата фирма

Всяка фирма е изправена пред редица важни избори във времена на нестабилна икономическа и финансова среда. Своевременното вземане на решения, бързото и качествено обслужване на клиенти, адекватните и целенасочени маркетингови кампании са от...
May 19, 2011

Практически поглед върху CRM

Когато една организация доставя услуга свързана с внедряването и адаптирането на CRM решения, то на преден план неминуемо трябва да стои клиента и начина по който CRM решението ще се внедри така, че да бъде максимално полезно на фирмата. За...
Mar 11, 2011

Какво ще спечелите, внедрявайки SugarCRM?

Какво е CRM? CRM е абревиатура от Customer Relationship Management, или Система за управление на работа с клиенти. По същество представлява набор от технически и програмни средства, чрез които фирмите могат да следят и управляват...
© Copyright Microinvest, 2021