Тествай демо версия Запознайте се с възможностите на продукта.
Поискай оферта съобразена с Вашите нужди

Sugar Plug-in Lotus Notes

Можете да архивирате имейли директно от Lotus Notes към SugarCRM. По този начин синхронизирате кореспонденцията си с календара, контактите и задачите в SugarCRM.

© Copyright Microinvest, 2021